Son La Museum

Address:Tổ 9 đường Khau Cả, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Thành phố Sơn La, Sơn La
Tell:022.3852.022
Fax:022.3850.214
Email:baotangsonla2012@gmail.com

          Bảo Tàng tỉnh Sơn La với hơn 600 m2 diện tích trưng bày, gồm có các phòng trưng bày chuyên đề như:

- Sơn La thời tiền Sơ sử

- Bác Hồ Với Nhân dân các dân tộc Sơn La

- Đặc trưng Văn hóa các dân tộc Sơn La

- Nhà tù Sơn La trường học đấu tranh cách mạng

- Di sản Văn Hóa vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.

Với hơn 1.637 tư liệu hiện vật có giá trị.Ngoài các phòng trưng bày cố định, hàng năm Bảo Tàng tỉnh còn tổ chức từ 4 đến 9 cuộc trưng bày triển lãm chuyên đề để phục vụ nhiệm vụ chính trị trong và ngoài tỉnh.