Museum of specialized ministries, political organizations, political organizations

Bảo tàng Binh chủng Thông tin

Address:Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tell:069.588727
Bảo tàng Binh chủng Thông tin

Hue Royal Antiquities Museum

Address:Số 03 Lê Trực, phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Tell:+84.54.3524429
Fax:+84.54.3522879
Email:hueroyalmuseum@yahoo.com.vn
Website:huedisan.com.vn
Hue Royal Antiquities Museum
1 2 3 4 5 >
Search
Introduction - Galleries