Bảo tàng Địa chất Việt Nam

Bảo tàng Địa chất Việt Nam

Địa chỉ:Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:8438266802
Fax:8439331496
Email:btdiachat@gmail.com