Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Địa chỉ:28 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại:+84.39.30 55 87
Fax:+84.39.30 23 40
Email:bt.ctct.svhtt@tphcm.gov.vn
Website:www.baotangchungtichchientranh.vn