Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Địa chỉ:Số 03 Lê Trực, phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại:+84.234.3524429
Fax:+84.234.3522879
Email:hueroyalmuseum@gmail.com
Website:baotangcungdinh.vn

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế được thành lập năm 1923 với tên gọi ban đầu là Musée Khải Định, tọa lạc trong khuôn viên rộng khoảng 6.500m2. Tòa nhà trưng bày chính là điện Long An và khu vực trưng bày ngoài trời.
Hiện nay, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế là nơi lưu giữ đầy đủ nhất những hiện vật ghi dấu về cuộc sống của vương triều Nguyễn xưa kia. Hơn một vạn cổ vật quý giá với đầy đủ chất liệu, chủng loại đã làm nên các bộ sưu tập hiện vật đang được lưu giữ và trưng bày:
- Sưu tập đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn 
- Sưu tập đồ sứ Trung Hoa thời Minh - Thanh 
- Sưu tập đồ sứ Pháp cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX 
- Sưu tập gốm men Việt Nam thế kỷ XIV - thế kỷ XIX 
- Sưu tập đồ pháp lam Việt Nam thời Nguyễn và pháp lam Trung Hoa 
- Sưu tập trang phục cung đình thời Nguyễn 
- Sưu tập hiện vật bằng kim khí quý thời Nguyễn 
- Sưu tập ấn triện thời Nguyễn 
- Sưu tập đồ gỗ sơn son thếp vàng và khảm cẩn thời Nguyễn 
- Sưu tập đồ đồng Việt Nam thời Nguyễn và đồ đồng của Pháp
- Sưu tập nhạc khí dùng trong các cuộc tế lễ 
- Sưu tập trấn phong thời Nguyễn
- Sưu tập tranh gương, chủ yếu được thực hiện dưới triều Thiệu Trị
- Sưu tập chuông, vạc, đỉnh và nồi đồng kích thước lớn 
- Sưu tập súng thần công thời chúa Nguyễn và vua Nguyễn 
- Sưu tập bia và tượng đá thời Lê và thời Nguyễn
- Sưu tập hiện vật Champa
Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế ngày nay là một trong những bảo tàng lâu đời nhất ở Việt Nam và là một bảo tàng xưa nhất ở cố đô Huế - một bộ phận quan trọng di sản văn hóa thế giới ở mảnh đất này.