Bảo tàng Yên Bái

Địa chỉ:Tổ 44 - phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái
Điện thoại:02163.855.888
Email:baotangyenbai@gmail.com

Bảo tàng Yên Bái đã được xây dựng và bàn giao mặt bằng công trình giai đoạn I năm 2016. Hiện tại đang xây dựng Đề cương trưng bày, dự kiến hoàn thành năm 2020.