Bảo tàng Đà Nẵng

Bảo tàng Đà Nẵng

Địa chỉ:Số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại:+84.236.3 887 635
Fax:+84.236.3 887 635
Email:btdn@danang.gov.vn
Website:baotangdanang.vn

Bảo tàng Đà Nẵng nằm bên trong Thành Điện Hải - Di tích Quốc gia đặc biệt, nơi ghi dấu trận đầu chống Pháp của quân và dân Đà Nẵng (1858 - 1860), được khởi công xây dựng tháng 4 năm 2005 và hoàn thành vào tháng 4 năm 2011.

Bảo tàng Đà Nẵng trưng bày 2,500 hiện vật trên diện tích 3,000 m2 bao gồm các chủ đề chính như: Lịch sử tự nhiên và xã hội Đà Nẵng; Lịch sử đấu tranh cách mạng; Chứng tích chiến tranh của quân đội Mỹ ở Đà Nẵng và vùng phụ cận; Đặc trưng văn hóa các dân tộc ở Quảng Nam và Đà Nẵng