Bảo tàng Bắc Kạn

Địa chỉ:Tổ 7, Phường Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại:02093810236
Email:baotangbackan@gmai.com

Phòng trưng bày 1: Trưng bày ảnh, hiện vật lịch sử tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn

Phòng trưng bày 2: Trưng bày tài liệu, hiện vật về dân tộc học của tỉnh Bắc Kạn.