Bảo tàng Bến Tre

Bảo tàng Bến Tre

Địa chỉ:Số 146 đường Hùng Vương, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại:0753823580
Email:hcbtbt@yahoo.com.vn

Ngày 26 tháng 10 năm 1981, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ký quyết định số 1564/UB-QĐ thành lập Bảo tàng Bến Tre.

Bảo tàng Bến Tre có diện tích 20.000 m2 với 3 nhà trưng bày và 1 khu trưng bày ngoài trời:

1. Nhà trưng bày về cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Bến Tre từ đầu thế kỷ XX cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30.4.1975).

2. Nhà thành tựu Kinh tế - Xã hội: trưng bày những hình ảnh, hiện vật trong xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương từ sau ngày 30.4.1975 đến nay. Bên cạnh đó, mỗi năm Bảo tàng Bến Tre tổ chức trưng bày hoặc phối hợp với các bảo tàng bạn, các nhà sưu tập tư nhân trưng bày 2 đến 3 chuyên đề.

3. Nhà dừa: Ngôi nhà 3 gian được cất bằng gỗ dừa theo kiểu nhà nông thôn Nam bộ. Nội dung trưng bày các hình ảnh, hiện vật liên quan đến cây dừa Bến Tre trong kháng chiến cũng như trong sinh hoạt. Nhà dừa còn tổ chức giao lưu “đờn ca tài tử” vào đêm 30 mỗi tháng.

4. Khu trưng bày ngoài trời giới thiệu những vũ khí Mỹ sử dụng trên chiến trường Bến Tre.

Với hơn 1.000 hiện vật gốc cùng với nhiều hình ảnh, tài liệu khoa học phụ, Bảo tàng Bến Tre đã khái quát được những chặng đường lịch sử của nhân dân Bến Tre trong đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng quê hương trong thế kỷ qua.