Bảo tàng Bình Thuận

Bảo tàng Bình Thuận

Địa chỉ:04 Bà Triệu, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại:0252. 3834036
Fax:0252. 3834036
Email:baotangbt@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Ngày 10 tháng 6 năm 1998, UBND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định số 29/1998/QĐ/CTUBBT về việc thành lập Bảo tàng tỉnh Bình Thuận.

Bảo tàng Bình Thuận là nơi lưu giữ, trưng bày, bảo quản và giới thiệu các hiện vật lịch sử, văn hóa, tài nguyên thiên nhiên về con người Bình Thuận qua các thời kỳ lịch sử, từ những thế kỷ trước Công nguyên cho đến nay. Bảo tàng Bình Thuận hiện lưu giữ 24.035 hiện vật gốc, là những sưu tập độc đáo như: văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đa Kai, văn hóa Chăm, văn hóa các dân tộc thiểu số Bình Thuận, sưu tập hiện vật dân tộc Kinh, các sưu tập cổ vật gốm sứ khai quật trong các con tàu cổ đắm ở vùng biển Cà Mau và vùng biển Bình Thuận.

Ngoài những phần chuẩn bị trưng bày nói trên, Bảo tàng Bình Thuận còn trưng bày hiện vật ngoài trời như máy bay, súng thần công, bia Kút... tạo nên sự liên hoàn các chủng loại hiện vật, cổ vật.

Hằng năm, Bảo tàng Bình Thuận sưu tầm, tiếp nhận được nhiều hiện vật và tài liệu quý làm cho Bảo tàng thêm phong phú hơn về nội dung.