Bảo tàng Biên Phòng

Bảo tàng Biên Phòng

Địa chỉ:Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 069. 518 167

Bảo tàng Biên phòng