Bảo tàng Binh chủng Hóa học

Địa chỉ:Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:069.511089

Nội dung trưng bày của Bảo tàng:

A. Phần trưng bày trong nhà:

1: Những phần thưởng cao quý: Trưng bày những hiện vật là các loại Huân, Huy chương cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Hóa học.

2: Quá trình hình thành và phát triển lực lượng:

Nội dung trưng bày là những hình ảnh, hiện vật về sự ra đời của một lực lượng mới của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó chính là Bộ đội Hóa học:(Sau Hiệp định Giơ -ne-vơ về Đông Dương được ký kết năm 1954,cùng với nhận định âm mưu của Đế quốc Mỹ sẽ nhảy vào thay chân Thực dân Pháp ơe Đông Dương. Đảng ta đã dựbáo nguy cơ dân tộc phải đương đầu với một cuộc chiến tranh tàn khốc có sử dụng vũ khí hủy diệt lớn do Đế quốc Mỹ tiến hành. Xuất phát từ nhận định sáng suốt đó, ngày 19/4/1958, những lực lượng tiền thân của Binh chủng Hóa học được ra đời; nhằm góp phần từng bước xây dựng quân đội tiến lên chính quy, hiện đại, sẵn sàng đánh bại mọi kẻ thù, mọi dạng thức chiến tranh kể cả chiến tranh hóa học, hạt nhân.)

3. Hậu quả của cuọc chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam

Nội dung trưng bày nhằm tố cáo tội ác của Quân đội Mỹ đã sử dụng cuộc chiến tranh hóa học tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại đối với Việt Nam. Làm hủy hoại môi sinh và nhiều thế hệ người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc dacam/dioxin. Đến nay nỗi đau da cam vẫn còn đó-hiện hữu trong nhiều gia đình Việt Nam.

4: Bộ đội Hóa học trong cuốc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965-1975)

Nội dung trưng bày là những hình ảnh, hiện vật về công tác phòng hóa, bảo đảm phòng hóa trong chiến đấu của Bộ đội Hóa học. Là hình ảnh người chiến sĩ phòng hóa trực tiếp chiến đấu, phối hợp chiến đấu trên khắp các chiến trường bằng vũ khí đặc chủng - súng phun lửa và đã lập được nhiều chiến công vang dội. Là chiến công của màn khói ngụy trang bảo vệ các mục tiêu quan trọng như nhà máy điện nước Yên Phụ, đài phát thanh Mễ Trì, Cầu Đuống... và đã ghi đậm chiến công của các liệt sĩ như Giang Lệ Bông, Nguyễn Văn Vi...

5: Một số hình ảnh cuả Đại tướng Võ NGuyên Giáp với Bộ đội HÓa học thân thương

6: Bộ đội Hóa học xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh, bảo vệ môi trường sinh thái

Nội dung trưng bày là những hình ảnh, hiện vật về người chiến sĩ Hóa học sau chiến tranh, không quản độc hại, nguy hiểm trên mặt trận xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, khắc phục sự cố hóa, độc xạ, xử lý ô nhiễm môi trường- hồi sinh cho những vùng đất chết. Góp phần quan trọng, trực tiếp vào phát triển kinh tế, xã hội củng cố quốc phòng, phát triển đất nước.

7: Xây dựng tiềm lực phòng hóa:

Đó là những hiện vật, hình ảnh về các đơn vị hóa học dù ở đâu, trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoản thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong gia đoạn cách mạng mới. 

B: Phần trưngbày ngoài trời

Trưng bày những hiện vật khối lớn