Bảo tàng chuyên ngành thuộc bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương

Bảo tàng Hải dương học

Địa chỉ:Số 1 Cầu Đá, Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại:0258.3590036
Fax:0258.3590032/ 3590034
Website:http://www.vnio.org.vn
Bảo tàng Hải dương học

Bảo tàng Pháo binh

Địa chỉ:463 Đội Cấn- Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:069585540
Email:baotangphaobinh@gmail.com
Bảo tàng Pháo binh
Bảo tàng Phòng không - Không quân

Bảo tàng Phòng không - Không quân

Địa chỉ:173C Trường Chinh - Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:0983 600 253
Fax:024.35.630630
Email:btpkkq171@gmail.com
Website:Chưa có
Bảo tàng Phòng không - Không quân
< 1 2 3 4 5 >
Tìm kiếm
Giới thiệu - Trưng bầy