Bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị trực thuộc bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương
Bảo tàng Biên Phòng

Bảo tàng Biên Phòng

Địa chỉ:Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 069. 518 167
Bảo tàng Biên Phòng

Bảo tàng Binh chủng Công binh

Địa chỉ:Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại:069513419
Bảo tàng Binh chủng Công binh

Bảo tàng Binh chủng Hóa học

Địa chỉ:Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:069.511089
Bảo tàng Binh chủng Hóa học
1 2 3 4 5 > ... >>
Tìm kiếm
Giới thiệu - Trưng bầy