Bảo tàng chuyên ngành thuộc bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương

Bảo tàng Binh chủng Thông tin

Địa chỉ:Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:069.588727
Bảo tàng Binh chủng Thông tin
Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Địa chỉ:Số 03 Lê Trực, phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại:+84.234.3524429
Fax:+84.234.3522879
Email:hueroyalmuseum@gmail.com
Website:baotangcungdinh.vn
Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
1 2 3 4 5 >
Tìm kiếm
Giới thiệu - Trưng bầy