Bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị trực thuộc bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương
Bảo tàng Hậu cần

Bảo tàng Hậu cần

Địa chỉ:Số 1/178 Đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:069.524582
Bảo tàng Hậu cần
Bảo tàng Ho Chi Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng khu 5

Bảo tàng Ho Chi Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng khu 5

Địa chỉ:Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại:0511.3624014
Email:ngochue45@gmail.com
Bảo tàng Ho Chi Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng khu 5

Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5

Địa chỉ:Hải Châu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5
< 1 2 3 4 5 > ... >>
Tìm kiếm
Giới thiệu - Trưng bầy