Bảo tàng quốc gia
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Địa chỉ:28A đường Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:024.6.2531367 / 069.552583
Email:trangtin.btlsqsvn@gmail.com
Website:http://btlsqsvn.org.vn
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Địa chỉ:Số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:04.38242433 - 04.38241384
Fax:04.38252853
Email:banbientap@baotanglichsu.vn
Website:http://www.baotanglichsu.vn
Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ:Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại:028 38216331
Fax:028 38213508
Email:bt.mt.svhtt@tphcm.gov.vn
Website:www.baotangmythuathcm.com
Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
< 1 2 3 >
Tìm kiếm
Giới thiệu - Trưng bầy