Bảo tàng chuyên ngành thuộc bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương

Bảo tàng Công an nhân dân

Địa chỉ:Số 1 phố Trần Bình Trọng, P.Trần Hưng Đạo, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:069.42098; 069.43836
Fax:069.43748
Email:info@kyvatlichsucand.vn
Bảo tàng Công an nhân dân

Bảo tàng Đặc Công

Địa chỉ:xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại:+84.36825553 - 0977451769 - 0987428928
Email:baotangdaccong@gmail.com
Bảo tàng Đặc Công
< 1 2 3 4 5 >
Tìm kiếm
Giới thiệu - Trưng bầy