Bảo tàng cấp tỉnh

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Địa chỉ:Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại:+84.236.3574801
Fax:+84.236.3574801
Email:btdkc@danang.gov.vn
Website:http://www.chammuseum.vn
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng
Bảo tàng Đồng Nai

Bảo tàng Đồng Nai

Địa chỉ:Số 01 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại:0251.3827345
Fax:0251.3810587
Email:baotangdongnai@gmail.com
Website:http://www.baotangdongnai.vn
Bảo tàng Đồng Nai

Bảo tàng Đồng Tháp

Địa chỉ:226 - Nguyễn Thái Học, Phường 4 Tp Cao Lãnh Đồng Tháp, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại:067 3851342
Fax:067 3874983
Email:baotang@dongthap.gov.vn
Website:baotangdongthap.vn; baotang.dongthap.gov.vn
Bảo tàng Đồng Tháp
 << ... < 4 5 6 7 8 > ... >>
Tìm kiếm
Giới thiệu - Trưng bầy