Provincial Museum
Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn

Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn

Address:Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
Tell:0205.3 811 317 - 025.3812 632.
Fax:025.3 812 943
Email:Baotangtinhlangson@gmail.com
Website:Baotanglangson.vn
Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn

Museum of Lao Cai

Address:Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai
Tell:0203842405
Fax:0203842405
Email:baotang-svhttdl@gov.vn
Museum of Lao Cai

Son La Museum

Address:Tổ 9 đường Khau Cả, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Thành phố Sơn La, Sơn La
Tell:022.3852.022
Fax:022.3850.214
Email:baotangsonla2012@gmail.com
Son La Museum
 << ... < 20 21 22 23 24 > ... >>
Search
Introduction - Galleries