Bảo tàng cấp tỉnh
Bảo tàng tỉnh Gia Lai

Bảo tàng tỉnh Gia Lai

Địa chỉ:Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai
Điện thoại:0269.3500553; 0269.3821.553
Email:baotanggl@gmail.com
Website:https://baotangtinh.gialai.gov.vn
Bảo tàng tỉnh Gia Lai

Bảo tàng tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ:27. NGUYỄN VĂN TRỖI. PHƯỜNG VĨNH THANH VÂN, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
Điện thoại:0773863727
Fax:0773962243
Email:baotangkg2014@gmail.com
Bảo tàng tỉnh Kiên Giang
Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn

Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
Điện thoại:0205.3 811 317 - 025.3812 632.
Fax:025.3 812 943
Email:Baotangtinhlangson@gmail.com
Website:Baotanglangson.vn
Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn
 << ... < 18 19 20 21 22 > ... >>
Tìm kiếm
Giới thiệu - Trưng bầy