Bảo tàng cấp tỉnh
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Địa chỉ:Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên
Điện thoại:+84 2303. 828208
Email:btctlsdbp@gmail.com
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Địa chỉ:28 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại:+84.39.30 55 87
Fax:+84.39.30 23 40
Email:bt.ctct.svhtt@tphcm.gov.vn
Website:www.baotangchungtichchientranh.vn
Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
Bảo tàng Đà Nẵng

Bảo tàng Đà Nẵng

Địa chỉ:Số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại:+84.236.3 887 635
Fax:+84.236.3 887 635
Email:btdn@danang.gov.vn
Website:baotangdanang.vn
Bảo tàng Đà Nẵng
 << ... < 2 3 4 5 6 > ... >>
Tìm kiếm
Giới thiệu - Trưng bầy