Bảo tàng cấp tỉnh
Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Địa chỉ:số 10 - đường Đào Tấn , Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại:0383.580028
Fax:0383.580028
Email:website@btxvnt.org.vn
Website:http://www.btxvnt.org.vn
Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Bảo tàng Yên Bái

Địa chỉ:Tổ 44 - phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái
Điện thoại:02163.855.888
Email:baotangyenbai@gmail.com
Bảo tàng Yên Bái
 << ... < 22 23 24 25 26
Tìm kiếm
Giới thiệu - Trưng bầy